Məhsullar
Okean təravətli yumşaldıcı
(4 lt)
Qızılgül ətirli yumşaldıcı
(4 lt)
Qızılı yuyucu gel
(3 lt)
Göy yuyucu gel
(3 lt)
Mini uşaq bezi №6
(8 ədədli)
Mini uşaq bezi №5
(9 ədədli)
Mini uşaq bezi №4
(10 ədədli)
Mini uşaq bezi №3
(11 ədədli)
Mini uşaq bezi №2
(12 ədədli)
Mini uşaq bezi №1
(13 ədədli)
Klot bez №7
(24 ədədli)
Klot bez №6
(28 ədədli)
Klot bez №5
(32 ədədli)
Klot bez №4
(40 ədədli)
Klot bez №3
(44 ədədli)
Jumbo uşaq bezi №6
(44 ədədli)