Məhsullar
Qadın bezi ekstra uzun
(8 ədədli)
Qadın bezi uzun
(9 ədədli)
Qadın bezi normal
(10 ədədli)