Məhsullar

Predo baby uşaq bezi

Mini uşaq bezi №5
(9 ədədli)
Jumbo uşaq bezi №1
(54 ədədli)
Mini uşaq bezi №4
(10 ədədli)
Mini uşaq bezi №3
(11 ədədli)
Mini uşaq bezi №2
(12 ədədli)
Mini uşaq bezi №1
(13 ədədli)
Klot bez №7
(24 ədədli)
Klot bez №6
(28 ədədli)
Klot bez №5
(32 ədədli)
Klot bez №4
(40 ədədli)
Klot bez №3
(44 ədədli)
Jumbo uşaq bezi №6
(44 ədədli)
Jumbo uşaq bezi №5
(52 ədədli)
Jumbo uşaq bezi №4
(60 ədədli)
Jumbo uşaq bezi №3
(68 ədədli)
Mini uşaq bezi №6
(8 ədədli)